KBF logo

Kokusai Butokukai Finland

Harjoittelusta

Butokukailla liittona on perinteet monissa muissakin lajeissa kuin karatessa. Vaikka Kokusai Butokukai Finlandin päälaji onkin karate, liittomme hengessä painopisteemme on ensisijaisesti harjoittelun sisällössä ja tavoitteissa, ja vasta toissijaisesti siinä, minkä lajin ja tyylin nimissä harjoittelu tapahtuu. Ihmiskeho ja ihmismieli ovat kuitenkin samoja kaikissa lajeissa, ja vaikka samoihin tavoitteisiin voikin päästä eri teitä pitkin, usein ydinperiaatteet ovat samat. 

Syitä budolajien harrastamiselle voi olla useita. Jotkut etsivät harjoittelusta hyvää kuntoa ja terveyttä, toiset haluavat kilpaurheilun pariin - karatestahan on tulossa nyt myös olympialaji. Toiset ovat kiinnostuneita japanilaisista perinteistä ja/tai budolajien historiasta, osa hakee puhtaasti itsepuolustustaitoja. Toisinaan alkeiskursseilta löytyy myös harrastajia, joiden tavoitteena on saada kirkkaan värinen vyö mahdollisimman nopeasti. Osa ei karaten aloittaessaan ole vielä ehtinyt miettimään, miksi hakeutui lajin pariin. Toiset tulevat vain kokeilemaan.

Meidän tehtävämme ei ole arvottaa näitä tavoitteita. Jokaisen harjoittelu tapahtuu omalta henkilökohtaiselta pohjalta, eikä yksi valinta ole toista huonompi. Kaikki yllä mainituista tavoitteista eivät myöskään sulje toisiaan pois.

Kokusai Butokukai Finlandissa harjoittelun tavoitteet ovat:

  • Hyvän terveyden ja kunnon saavuttaminen sekä ylläpitäminen
  • Kaikissa tilanteissa sovellettavissa olevat itsepuolustustaidot (tai paremmin sanottuna itsesuojelutaidot)
  • Yksilön kokonaisvaltainen kehittyminen 

Näitä tavoitteita kohti voidaan kulkea perinteisten budolajien kautta. 

Kokusai Butokukai Finland EI ole kilpaseura - karate on meille budolaji, ei urheilulaji. Emme ole myöskään kaupallinen seura. Näin ollen emme ole kiinnostuneita suurista jäsenmääristä vaan jokaisen aktiivisen oppilaamme kehityksestä hänen henkilökohtaisten tarpeidensa mukaisesti.

Mind, body, spirit

Itsesuojelutaidot, terveys ja henkilökohtainen kehittyminen eivät ole pelkästään fyysisiä tavoitteita. Henkinen ja emotionaalinen terveys ovat erittäin oleellinen osa kokonaisvaltaista terveyttä fyysisen terveyden lisäksi. Pitkäjänteinen tahto hyviin ratkaisuihin on yksi tärkeimpiä terveellisen elämän taustavaikuttajia. Itsesuojelutilanteissa tärkeimmät siirrot tehdään valtaosassa tilanteita ennen fyysistä yhteenottoa, joka parhaassa tapauksessa voidaan estää jo ennen kuin se tapahtuu. Jos kamppailutilanteeseen kuitenkin joutuu, teknisiä taitojakin tärkeämpää on sisu ja periksiantamaton tahto selvitä. Yksilön valmius näin sekä yhtäältä edistää omaa ja toisten hyvinvointia että toisaalta ennaltaehkäistä ja purkaa negatiivisia tai uhkaavia tilanteita ovat näkemyksemme mukaan ihmisen kokonaisvaltaisen kehityksen oleellisimpia osia.

Tämän vuoksi harjoittelumme kattaa fyysisen (body) harjoittelun lisäksi myös mielen ja verbaliikan (mind) vahvistamiseen tarkoitettua harjoittelua, sekä sisun/taistelutahdon (spirit) harjoittamisen.

Käytämme tästä kolmijaosta japaninkielistä nimitystä sanku.

Pääsääntöisesti kaikkien kolmen elementin harjoittelu tapahtuu samaan aikaan, toisinaan korostaen niistä yhtä enemmän kuin toisia. Esimerkkinä mind-harjoittelusta voisi vaikkapa olla keskittymiskyvyn kehittyminen, jota tekniikkaharjoittelun ohessa tapahtuu, tai itsesuojeluharjoittelu, joissa keskitytään väkivaltatilanteen välttämiseen tai oikeudettoman hyökkäyksen pysäyttämiseen. Sisu harjaantuu esimerkiksi kuntotreeneissä tai kun oppilas käy oman mukavuusalueensa ulkopuolella.

Harjoitusten sisältö

Harjoittamamme karaten tyylisuunta on Shito-ryu, tarkemmin Shito-ryu Kempo Karate-Jutsu.

Yleisesti ottaen karateharjoittelumme jakaantuu kolmeen eri tasoon:

  1. Perustekniikka (esim. vartalon rakenteen ja mekaniikan harjoittelu)
  2. Edistynyt tekniikka (esim. vartalon dynamiikan harjoittelu)
  3. Sovellukset (itsesuojelu)

Näiden lisäksi harjoittelumme sisältää kiinalaisia terveyslajeja sekä okinawalaista aseharjoittelua, samoin kuin kuntotreeniä. Näiden kaikkien on tarkoitus tukea karateharjoittelua tavoitteidemme mukaisesti.

Harjoitusmuotoihimme kuuluvat muun muassa kihon-harjoittelu (tekniikkaa rivissä), paritekniikat, kata (liikesarjat) ja iskutyyny/padiharjoittelu. 

Perus/alkeiskurssitasolla tavoite on antaa oppilaalle fyysiset perusvalmiudet karaten harjoitteluun, varmistaa tekniikoiden rakenteellinen oikeellisuus niiden tehokkuuden edistämiseksi ja vammojen estämiseksi, sekä antaa oppilaalle peruskäsitys siitä, mitä karateharjoittelu oppilaalle tarjoaa ja mitä se oppilaalta vaatii. Myös tasapainoa, koordinaatiota ja kestävyyttä kehitetään. Samalla oppilas saa perustiedot tekniikoista, itsepuolustussovellutuksista ja henkisestä valmistautumisesta erilaisiin tilanteisiin.

Oppilaaksi?

Nykymaailmassa, kun erilaisten itsepuolustus/taistelu/budolajien valikoima on niin valtava, itselle sopivaa lajia ja seuraa voi olla vaikea löytää. Tärkeää on tiedostaa omat tavoitteensa harjoittelulle, ja sen jälkeen löytää samoja tai samankaltaisia tavoitteita edustava laji ja seura. Kokusai Butokukai Finlandin tavoitteet on kuvattu yllä.

Oppilailtamme edellytämme ensi kädessä vain kahta asiaa: positiivista asennetta ja yritystä. Harjoittelussa, kuten elämässäkin, näillä kahdella asialla pääsee jo varsin pitkälle.

Jos et ole vielä varma, onko KBF oikea paikka sinulle, kutsumme sinut tervetulleeksi kokeilemaan! Kokusai Butokukai Finland järjestää kaiken opetustoimintansa jäsenseurojensa kautta. Jos haluat mukaan, voit kysyä harjoituksista ja tulevista kursseista lisää Kobukanin (Helsinki), Kenbukanin (Tampere) tai Seikadon tai Teichikanin yhteyshenkilöiltä.